Molen De Krijgsman weer veilig bij onweer.

Bij de controle van de bliksembeveiligingsinstallatie bleek dat deze niet meer geheel voldeed aan de voorschriften. Het is wel belangrijk dat de voor Oosterblokker belangrijke historische molen beschermd is tegen blikseminslag. Hoewel voor herstel van de installatie een aanzienlijk bedrag benodigd is, heeft het bestuur toch besloten deze noodzakelijke reparatie te doen. De Fa. Boersen uit Middenmeer heeft het werk inmiddels uitgevoerd (zie de foto’s). De molen is weer beschermd.

Structurele bijdrage van de gemeente Drechterland.

Goed nieuws. Het overleg met de gemeente Drechterland over onze zorgwekkende financiële positie, heeft er toe geleid, dat deze jaarlijks een bedrag van € 6.000,- bijdraagt in de kosten van beheer en onderhoud. Een gedeelte van de vaste kosten kan hiermee worden bestreden. Verdere verbetering kan plaatsvinden via nieuwe donateurs. Met dank aan de gemeente.

Aandacht voor de molenbiotoop

De omgeving van de molens noemen we ook wel molenbiotoop. Deze zijn altijd al beschermd geweest om voldoende wind voor de molens te waarborgen. De provincie Noord-Holland heeft in 2018 de molenbiotopen opgenomen in een nieuwe leidraad Landschap en Natuur. Historische windmolens zijn belangrijk cultuurgoed. Wind is dus belangrijk. In de molen De Krijgsman wordt ook nog beroepsmatig meel gemalen. De bovenas maakt jaarlijks meer dan een miljoen omwentelingen. Daarmee is het één van de meest draaiende historische molens van Nederland. Onze Stichting Molen De Krijgsman heeft daarom bij de gemeenten Hoorn en Drechterland aandacht gevraagd voor de nieuwe provinciale richtlijn, de zogenaamde 1:100 regel. Binnen 100 meter mag geen bebouwing/beplanting aanwezig zijn, hoger dan de onderste punt van de verticaal staande wiek. Binnen 100 tot 400 meter van de molen mag geen bebouwing of beplanting aanwezig zijn, hoger dan 1/100 van de afstand tot de molen, ten opzichte van de eerder genoemde wiekpunt.

Historisch onderzoek

De molen De Krijgsman (geschiedenis vanaf 1602) is de grote cultuurhistorische waarde. Bij de herbouw van de molen rond 1900, met een stellinghoogte van 10.40 meter, werd de Krijgsman de hoogste molen van Noord-Holland. Om deze waarden verder te onderbouwen is meer onderzoek nodig. Ook het Zaanse verleden van de molen komt dan aan bod. Mits er subsidie kan worden verkregen, willen we graag een bouwhistorische verkenning voor de molen laten opstellen, waaronder dendrochronologisch onderzoek (boormonsters) van de houten hoofdonderdelen. Dit is dus van belang voor de kennis van de historie, maar ook voor onderbouwing van subsidieaanvragen.

Geplande vernieuwen Buitenroede

We zijn als stichting druk bezig een plan op te stellen om ook de 2 e roede, de buienroede, te
vernieuwen
De onderhoudstoestand van de verwijderde (en inmiddels vernieuwde) binnenroede is
aanleiding ook de buitenroede snel te vernieuwen.
Liefst willen we ook daar het systeem van zelfzwichting toepassen (zoals in omstreeks het
jaar 1900 het geval was). Om veiligheidsredenen gaat het plan uit van regeling via een spin
met zwichtstang in de te doorboren gietijzeren bovenas.
We zijn/gaan in overleg met sponsoren om de benodigde gelden bijeen te brengen.
We hopen dat het werk nog in 2020 kan worden uitgevoerd. Voldoende dekking van de
investering is hiervoor noodzakelijk.

Geplande noodzakelijke vernieuwing rietkap.

Het wordt nat in de molen. De rietkap begint te lekken. Een nieuwe rietbedekking is dringend
nodig om droog te kunnen werken in de molen en om de waardevolle onderdelen te
behoeden voor schade.
Er is een plan opgesteld om deze zomer het riet van de kap te vernieuwen.
Er is, na het vernieuwen van de binnenroede, opnieuw naar subsidienten en sponseren
gezocht, omdat de stichting het onderhoud niet alleen zelf kan bekostigen uit de
Rijksuitkering.
Toegezegd hebben te willen bijdragen:
-Provincie Noord-Holland
-Koeman-Leegwaterfonds
-Rabo Coöperatiefonds
-Van Toorn-Scholtenstichting
-Molenfonds
Hiermee lijkt de dekking voldoende om het werk deze zomer te kunnen uitvoeren.

Het is Pasen!

Vergeet u onze heerlijke vers gebakken paassloffen en tulbanden niet voor het paasontbijt?

Vernieuwde binnenroede korenmolen De Krijgsman.

Na een periode van slechts twee wieken aan de monumentale stellingmolen, draait de nieuwe binnenroede al weer ongeveer ¾ jaar naar tevredenheid.

Het was de bedoeling om de stalen roede, met slechte plekken, op te knappen. Bij demontage bleek de roede zo slecht (o.a. laswerk), dat deze moest worden vernieuwd.

Wens was ook het oudhollands tuig (met zeilen) te vervangen voor zelfzwichting (lamellen), zoals rond 1900 het geval was. Dus was extra geld nodig.

Gezocht is naar extra sponsoren.

Naast de eigen bijdrage van de stichting hebben de volgende sponsoren aangegeven te willen bijgedragen in dit project:

-Van Toorn-Scholtenstichting (met extra bijdrage)

-Hendrik Muller Vaderlandsch fonds

-Prins Bernhard Cultuurfonds

-Rabo Coöperatiefonds

Waarvoor dank. De verdere afrekening van de bijdragen worden in 2020 verwacht. Gezien de beperkte financiële mogelijkheden is herstel van de buitenroede toen uitgesteld.

Adres

Molen de Krijgsman
Noorderdracht 61
1696 AC Oosterblokker

Ontvang onze nieuwsbrief

© Copyright – Stichting Molen de Krijgsman – Website door Cees & Co