Groot onderhoud 2022

Houtrot in de ondersteuning van de stelling. Nodig om de gehele stelling vernieuwen

De stoere molen De Krijgsman, vraagt opnieuw aandacht.

De ondersteuning van de stelling verkeert in slechte staat dan verwacht.
Vanaf de stelling worden het wiekenkruis aangestuurd.

In het inmiddels in 2021 uitgevoerde project vernieuwen van het riet van de kap, was ook het
vernieuwen van het stellinghek begrepen. Dit was nodig omdat grote delen van het houten hek
aangetast zijn.

Gepland was ook in een nieuw project: het vernieuwen van het stellingdek met liggers (in verband
met rotte delen). Deze kosten van deze projecten waren inmiddels gedekt. De opdracht voor deze klussen was reeds
gegeven aan molenmaker Jonker.

Bij het uitvoeren van klein onderhoud aan de goot tussen molen en molenwinkel, bleek de erger dan
verwacht, slechte staat van de ondersteunende constructie van de stelling.
Deze constructie bestaat uit de stellingschoren, onderin steunend op de ondersluiting rond en
aansluitend op de molenromp.

Bovenin dragen de schoren het stellingdek met liggers via de balken van de buitensluiting.
De binnenzijde van het stellingdek met liggers rust op de balken van de binnensluiting, welke
eveneens rondom tegen de molenromp is aangebracht.


De meerkosten ten gevolge van dit extra onderhoud ten gevolge van het vernieuwen van de
ondersteunende constructie van de stelling bedragen ca. € 70.000,-
Dankzij sponsering door het Stichting Koeman- Leegwater (€ 1.000,-) en de Van Toorn
Scholtenstichting (€ 68.144,-) kan het werk nog in 2022 worden uitgevoerd.