Historisch onderzoek

De molen De Krijgsman (geschiedenis vanaf 1602) is de grote cultuurhistorische waarde. Bij de herbouw van de molen rond 1900, met een stellinghoogte van 10.40 meter, werd de Krijgsman de hoogste molen van Noord-Holland. Om deze waarden verder te onderbouwen is meer onderzoek nodig. Ook het Zaanse verleden van de molen komt dan aan bod. Mits er subsidie kan worden verkregen, willen we graag een bouwhistorische verkenning voor de molen laten opstellen, waaronder dendrochronologisch onderzoek (boormonsters) van de houten hoofdonderdelen. Dit is dus van belang voor de kennis van de historie, maar ook voor onderbouwing van subsidieaanvragen.