Artikelen door ceesenco

Groot onderhoud 2018-2021 aan korenmolen De Krijgsman te Oosterblokker

Historie kort Deze hoge stellingmolen staat hier vanaf 1896-1897. Direct in de nabijheid hebben twee eerdere molens gestaan. De eerste (waarschijnlijke een standaardmolen) is in 1602 gebouwd en waaide omstreeks 1860 om.  De tweede, een lage achtkantige stellingmolen, ook al genaamd De Krijgsman, verbrandde in 1896 door blikseminslag.  Voor de herbouw van de huidige stellingmolen op […]

Molen De Krijgsman weer veilig bij onweer.

Bij de controle van de bliksembeveiligingsinstallatie bleek dat deze niet meer geheel voldeed aan de voorschriften. Het is wel belangrijk dat de voor Oosterblokker belangrijke historische molen beschermd is tegen blikseminslag. Hoewel voor herstel van de installatie een aanzienlijk bedrag benodigd is, heeft het bestuur toch besloten deze noodzakelijke reparatie te doen. De Fa. Boersen uit […]

Structurele bijdrage van de gemeente Drechterland.

Goed nieuws. Het overleg met de gemeente Drechterland over onze zorgwekkende financiële positie, heeft er toe geleid, dat deze jaarlijks een bedrag van € 6.000,- bijdraagt in de kosten van beheer en onderhoud. Een gedeelte van de vaste kosten kan hiermee worden bestreden. Verdere verbetering kan plaatsvinden via nieuwe donateurs. Met dank aan de gemeente.

Aandacht voor de molenbiotoop

De omgeving van de molens noemen we ook wel molenbiotoop. Deze zijn altijd al beschermd geweest om voldoende wind voor de molens te waarborgen. De provincie Noord-Holland heeft in 2018 de molenbiotopen opgenomen in een nieuwe leidraad Landschap en Natuur. Historische windmolens zijn belangrijk cultuurgoed. Wind is dus belangrijk. In de molen De Krijgsman wordt ook […]

Historisch onderzoek

De molen De Krijgsman (geschiedenis vanaf 1602) is de grote cultuurhistorische waarde. Bij de herbouw van de molen rond 1900, met een stellinghoogte van 10.40 meter, werd de Krijgsman de hoogste molen van Noord-Holland. Om deze waarden verder te onderbouwen is meer onderzoek nodig. Ook het Zaanse verleden van de molen komt dan aan bod. Mits […]

Geplande vernieuwen Buitenroede

We zijn als stichting druk bezig een plan op te stellen om ook de 2 e roede, de buienroede, te vernieuwen De onderhoudstoestand van de verwijderde (en inmiddels vernieuwde) binnenroede is aanleiding ook de buitenroede snel te vernieuwen. Liefst willen we ook daar het systeem van zelfzwichting toepassen (zoals in omstreeks het jaar 1900 het […]

Geplande noodzakelijke vernieuwing rietkap.

Het wordt nat in de molen. De rietkap begint te lekken. Een nieuwe rietbedekking is dringend nodig om droog te kunnen werken in de molen en om de waardevolle onderdelen te behoeden voor schade. Er is een plan opgesteld om deze zomer het riet van de kap te vernieuwen. Er is, na het vernieuwen van […]

Het is Pasen!

Vergeet u onze heerlijke vers gebakken paassloffen en tulbanden niet voor het paasontbijt?