Structurele bijdrage van de gemeente Drechterland.

Goed nieuws. Het overleg met de gemeente Drechterland over onze zorgwekkende financiële positie, heeft er toe geleid, dat deze jaarlijks een bedrag van € 6.000,- bijdraagt in de kosten van beheer en onderhoud. Een gedeelte van de vaste kosten kan hiermee worden bestreden. Verdere verbetering kan plaatsvinden via nieuwe donateurs. Met dank aan de gemeente.