Aandacht voor de molenbiotoop

De omgeving van de molens noemen we ook wel molenbiotoop. Deze zijn altijd al beschermd geweest om voldoende wind voor de molens te waarborgen. De provincie Noord-Holland heeft in 2018 de molenbiotopen opgenomen in een nieuwe leidraad Landschap en Natuur. Historische windmolens zijn belangrijk cultuurgoed. Wind is dus belangrijk. In de molen De Krijgsman wordt ook nog beroepsmatig meel gemalen. De bovenas maakt jaarlijks meer dan een miljoen omwentelingen. Daarmee is het één van de meest draaiende historische molens van Nederland. Onze Stichting Molen De Krijgsman heeft daarom bij de gemeenten Hoorn en Drechterland aandacht gevraagd voor de nieuwe provinciale richtlijn, de zogenaamde 1:100 regel. Binnen 100 meter mag geen bebouwing/beplanting aanwezig zijn, hoger dan de onderste punt van de verticaal staande wiek. Binnen 100 tot 400 meter van de molen mag geen bebouwing of beplanting aanwezig zijn, hoger dan 1/100 van de afstand tot de molen, ten opzichte van de eerder genoemde wiekpunt.